International Journal of Environmental Protection          
An Open Access Journal
ISSN: 2226-6437(Print)      ISSN: 2224-7777(Online)
Frequency: Annually
Editorial-in-Chief: Prof. Kevin Mickus,
Missouri University of Science & Technology, USA.
The Significance of Environmental Sustainability in Adult Environmental Education
Full Paper(PDF, 178KB)
Abstract:
In this paper, we would like to present the connection between sustainable development and adult education, which has been explored less in Hungary. In the framework of theoretical relations, we are going to touch upon technical development and its consequences, as well as the principles of sustainable development. The notion of ecological footprint has played an important role in environmental education and in the development of awareness. We examined the connection of sustainability from the conceptual-theoretical aspect, and we conducted empirical research in three field venues basically with two kinds of methods. We would also like to present the results of that in this lecture. We examined the adults visiting the educational paths with questionnaires. We interviewed the professionals of the nature school and the educational paths.
Keywords:Adult Education; Ecological Footprint; Educational Path; Environmental Awareness; Sustainable Development
Author: István Lük?1, Tímea Kollarics2
1.University of Pécs, Faculty of Adult Education and Human Resources, Pécs, Hungary
2.University of West Hungary, Faculty of Paedagogical, Sopron, Hungary
References:
 1. Lükő, I., ( 1999): Környezet-Társadalom-Szakképzés (Environment, Society,Vocational Training), Műszaki Kiadó, Budapest.
 2. Brundtland, G.H.et al., (1987): Our Common Future. Report of the World Comission.
 3. Farkas, J.(1995): Bevezetés a környezetszociológiába (Introduction to environmental sociology), BME, Budapest.
 4. Lorenz, K.(1985): Civilized Man's Eight Deadly Sins, 1973 (trans. in 1985) Ikva Kiadó, Sopron.
 5. Gyulai, I.,(2000): A fenntartható fejlődés (Sustainable Development), Alapítvány a fenntartható fejlődésért, Miskolc.
 6. Koltai, D., Zrinszky, L., “Felnőttek tanulási folyamatai és tanulási motivációja (Adults’ Learning Processes and Motivations to Learn),” Tanár-továbbképzési füzetek HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása. Andragógiai ismeretek, NSZFI-HEFOP, 2008,Budapest, pp. 19, 20, 23.
 7. S. Arapovics, M. (2007): Felnőttképzési nonprofit szervezetek Magyarországon (Non-profit Organisations for Adult Education in Hungary, Budapest, p. 87.
 8. Kalas, Gy., Dr.(1994): A bezöldült pedellus (The School Caretaker Who Turned Green), Győr.
 9. Huber, Joseph (1989): Eine sozialwissenschaftliche Interpretation der Humanökologie. Westdeutsche Verlag GmbH, Opladen
 10. Seewald, F., Nationalparkpädagogik – Nationalparken und Umweltbildung. Ein Curriculum für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Nationalparkwochen an Schulen Abenteuer Umwelt - Praktikumserfahrungen aus dem In- und Ausland (National Park Pedagogy: National Parks and Environmental Education. A Curriculum for Preparing, Implementing and Follow-up Work with National Park Weeks for Schools. Environment as Adventure: Practical Experience from Home and Abroad ), 1999.
 11. Wheeler, K. A., Perrace Bijur, A. (eds), Education for Sustainability, 2001 Körlánc-2001 TAN-SOR BT.
 12. Fein, J.(1999): “With Education and Learning For Sustainable Consumption,” Environmental Education In Europe, (In: trans.) Körlánc, Info Group, Budapest.
 13. Palmer, J., Neal, P., The Handbook of Environmental Education, 1994 (trans. 2000).
 14. Kollarics, T., “Fenntarthatóság és a tanösvények. Nemzetközi összehasonlítás a tanösvények típusairól (Sustainability and Educational Paths. International Comparison about the Types of Educational Paths),” X. ONK. Részletes program Szimpoziumok, 2010, p. 10.
 15. Lükő, I.(2003): Környezetpedagógia (Environmental pedagogy), Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 16. Mannion and Bowlby, Palmer, J., Neal, P., The Handbook of Environmental Education, 1994 (trans. 2000), Körlánc, Info Group, Budapest p. 205.
 17. Valkó, L.(2003), Fenntartható / környezetbarát fogyasztás és a magyar lakosság környezettudata. (Sustainable / environmentally friendly consumption and the environmental awareness of the Hungarian population), Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest.
 18. Varga, A.(2005): A környezeti nevelés pedagógiai–pszichológiai alapjai (The Pedagogical-Psychological Foundations of Environmental Education) [PhD Dissertation], Budapest, p. 164.
 19. Vásárhelyi, T., Victor, A. (eds)(2003): Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (National Strategy of Environmental Education), Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Budapest.
 20. W. Rees, M. Wackernagel, Wackernagel, Our Ecological Footprint, New Society Press, 1996